Warsztaty dla uczennic/uczniów w wieku od 6 do 12 lat, wykazujących ciekawość świata i zainteresowanie nowinkami technicznymi. Dzięki udziałowi w różnorodnych formach zajęć pozaszkolnych, uczestnicy będą kształtować i rozwijać swoje zainteresowania techniczne, co pozwoli im nie tylko zrozumieć zjawiska otaczającego ich świata, lecz także lepiej i bezpieczniej posługiwać się różnorodnymi urządzeniami. Dzięki połączeniu zabawy i nauki dzieci z tej grupy wiekowej poznają współczesną stechnicyzowaną rzeczywistość.

 

Czytaj więcej »

magnifying-glass-1020142_960_720.png

microscope-1027874_960_720.png

Warsztaty dla uczennic/uczniów w wieku od 13 do 16 lat, świadomych własnych zainteresowań, do pewnego stopnia rozpoznających już swoje talenty i predyspozycje, wciąż jednak nie przekonanych, jak kształtować swoją przyszłość. Dla tej grupy wiekowej niezwykle ważne jest łączenie praktycznego działania z wiedzą. Cykl zajęć związany z danym tematem będzie obejmować wykonanie doświadczeń i zgłębienie wiedzy o fundamentalnych prawach oraz o ogólnych zasadach działania technologicznego.

 

Czytaj więcej »